KPSS Deneme Sınavları

KPSS Deneme Sınavları indir

Kpss Soru Cevap

Kpss Deneme sınavı, KPSS genel yetenek ve Genel Kültür sorularını ve çözümlerini bulabileceğiniz geniş kapsamlı bir eğitim uygulaması.

Kpss Soru Cevap Uygulaması Kpss'nin Genel Kültür Bölümünü oluşturan Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık ve Güncel Bilgiler ile Eğitim Bilimleri Bölümünü oluşturan Öğrenme Psikolojisi, Gelişim Psikolojisi, Rehberlik, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Program Geliştirme ve Ölçme ve Değerlendirme ile ilgili soruları kapsamaktadır.

Kpss Soru-Cevap uygulaması ile çalıştığınız konuları hem daha hızlı gözden geçirecek hem de hızlı bir soru cevap çalışması yapmış olacaksınız.Bu uygulama sayesinde arkadaşlarınızla da Kpss soru cevap çalışmasını zevkli bir şekilde gerçekleştirme imkanına sahip olacaksınız.

Kpss Tarih Soru Cevap Bölümü
-İslam Öncesi Türk Tarihi
-İlk Müslüman Türk Devletleri
-Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi
-Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi
-Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi
-Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
-Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi
-Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyet
-Milli Mücadele Hazırlık Dönemi
-I. TBMM Dönemi
-Milli Mücade Muharabeler Dönemi
-Atatürk Dönemi İç Politika
-Atatürk Dönemi Dış Politika
-Atatürk İlke ve İnkılapları
-Cumhuriyet Dönemi Kültür ve Medeniyet
-20. Yüzyılın Başlarında Dünya
-2. Dünya Savaşı ve Sonuçları
-Soğuk Savaş Dönemi
Kpss Coğrafya Soru Cevap Bölümü
-Türkiye'nin Coğrafi Konumu
-İklim / Sıcaklık
-İklim / Nem ve Yağış
-İklim / Basınç ve Rüzgarlar
-İklim / İklim Tipi ve Bitki Örtüsü
-Yeryüzü Şekilleri Dağlar
-Yeryüzü Şekilleri Platolar
-Türkiye'nin Akarsuları
-Türkiye'nin Ovaları
-Göller ve Barajlar
-Doğal Afetler
-Toprak Oluşumu ve Toprak Tipleri
-Türkiye'de Nüfus, Tarım ve Hayvancılık
-Türkiye'de Madenler ve Enerji Kaynakları
-Türkiye'de Ulaşım, Ticaret ve Turizm
Kpss Vatandaşlık Soru Cevap Bölümü
-Temel Hukuk Kavramları
-Anayasa Hukuku
-Anasaya Tarihi
-Temel Hak ve Ödevler
-Yasama
-Yürütme
-Yargı
-İdare Hukuku
Kpss Eğitim Bilimleri Soru Cevap Bölümü
-Öğrenme Psikolojisi
-Gelişim Psikoloji
-Rehberlik
-Program Geliştirme
-Öğretim İlke ve Yöntemleri
-Ölçme ve Değerlendirme
Kpss Tarih Soru Bankası
-Tamamı çözümlü orijinal Tarih Soru Bankası
Kpss Coğrafya Soru Bankası
-Tamamı çözümlü orijinal Coğrafya Soru Bankası
Kpss Vatandaşlık Soru Bankası
-Tamamı çözümlü orijinal Vatandaşlık Soru Bankası
KPSS Deneme Sınavları YAPILAN YORUMLAR